in English

"Maailman puhtain vesi
on meillä"

VEDET-hanke pistää vauhtia vesiensuojeluun Etelä-Suomessa. Työtä tehdään kolmen kokonaisuuden parissa: pohjavesien suojelu, hulevesien hallinta ja haja-asutusalueiden jätevesihuolto. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön!

Pohjavesien suojelu

Pohjavedet ovat Suomen kansallisaarre

Pohjavedet ovat Suomen todellinen kansallisaarre. Asia on tunnettu pitkään, mutta tietoisuus pohjavesien suojelun tarpeista ja mahdollisuuksista ei ole levinnyt riittävää vauhtia.

Hulevesien hallinta

Ilmastonmuutos lisää kaupunkitulvia

Hulevesien hallinta on noussut laajaan tietoisuuteen rankkasateiden aiheuttamien taajamatulvien kautta. Esimerkiksi näiden vahinkojen ehkäiseminen vaatii uudenlaista otetta maankäytön suunnittelussa ja teknisissä ratkaisuissa.

Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutuksen jätevedet on puhdistettava

Haja-asutusalueen jätevesihuollon järjestäminen on tärkeää ympäristön ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Jätevesiratkaisuja on erilaisia eri tarpeisiin ja oikeiden ratkaisujen valitsemiseksi toteutetaan jätevesineuvontaa. Tätä työtä tuetaan VEDET-hankkeen toimilla.

Pyydä kutsu mahdollisuusrekisteriin!

VEDET-hankkeen mahdollisuusrekisterit on avattu osallistujille. Tavoitteenamme on osallistaa eri intressiryhmät hankemahdollisuuksien syntyprosessiin ja auttaa hankeaihioita kasvamaan tulevaisuuden menestystarinoiksi.

Case: Metsätalous Pohjavesialuilla

Tavoitteena on tuottaa tieto metsätaloustoimenpiteiden  vaikutuksesta pohjavesialueilla sekä kehittää suunnittelijan käyttöön käytännön työkaluja pohjavesialueiden metsätaloustoimenpiteiden riskienhallintaa. Lisäksi tarkoituksena on jalkauttaa tuotettu tieto metsänomistajien, toimenpiteiden suunnittelijoiden ja viranomaisten käyttöön.

Pyydä kutsu ja lähde mukaan jalostamaan mahdollisuudesta menestystarina!

Case: Kylämittakaavan vesihuoltoratkaisujen kehittäminen

Tavoitteena palvella vesiviennin tarpeita antamalla foorumi haja-asutusalueen vesihuoltoratkaisujen tuotekehitykseen sekä kansainvälisten yhteyksien luomiseen.

Pyydä kutsu ja lähde mukaan jalostamaan mahdollisuudesta menestystarina!

Pohjavesipilotti käyntiin Lohjalla

VEDET-hanke on mukana Novago Yrityskehitys Oy:n Internationally Advanced Water Technology Center (IAWTC)-hankkeen pilottityössä Lohjalla. Kesän aikana pilotoidaan yritysyhteistyönä uudenlaista pohjavesien laadun jatkuvatoimisen mittauksen ratkaisua. Pilotin tulokset julkistetaan Novagon IAWTC-seminaarissa Hangossa 26.8.14. Lisätietoja seminaarista: http://novago.fi/seminar/vesiyritysten-sisamarkkinat-26-8/

 

Vesiensuojelusta taidetta Sipoon Jokilaaksossa

VEDET-hankkeen, Ympäristötaiteen säätiön ja Sipoon kunnan yhteistyö konkretisoituu, kun Sipoossa käynnistyy ensimmäinen Prosenttiperiaatteen edistäminen taidekonsultointia kehittämällä –hankkeen projekti kesäkuussa 2014. Taideohjelmatyö tekee teemojensa kautta näkyväksi myös vesiensuojelun tavoitteita. 

Erkin Seminaari Lorem

Hankekoordinaattori

Harriet Lonka

+358 400 755 475
harriet.lonka@uudenmaanliitto.fi

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

VEDET-hanke

VEDET-hanke on Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Hämeen liittojen sekä Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää vesienhoidon tilaa Etelä-Suomessa innovatiivisen projektikehityksen kautta.

 

Yhteystiedot